Do ostatnich godzin ubiegłego roku nie było wiadomo, czy MRR uda się zrealizować roczny plan wykorzystania środków unijnych. Nie chodzi o poziom środków przekazanych beneficjentom, lecz o faktury, które do końca roku musiały trafić do Komisji Europejskiej.

Pracę nad ich wysłaniem trwały do późnych godzin nocnych 31 grudnia 2009 r.

Urzędnikom udało się zrealizować prognozę. Została ona nawet nieznacznie przekroczona.

– Plan wydatków na 2009 roku został zrealizowany w 101 proc. Oznacza to, że wydatkowaliśmy 16,9 mld zł – mówi DGP wysoko postawiony urzędnik resortu rozwoju regionalnego.

Dodaje, że dziś informacja o wykonaniu rocznego planu zostanie przedstawiona na posiedzeniu rządu.

Więcej: W 2009 roku wykorzystaliśmy 16,9 mld zł z Unii, o 200 mln zł więcej niż planowano