Spółka Przewozy Regionalne domaga się od Ministerstwa Infrastruktury dopłaty 323 mln zł za uruchamiane w latach 2006–2008 pociągi pospieszne. Razem z odsetkami chodzi o astronomiczną kwotę 370 mln zł. Spółka domaga się wypłaty pieniędzy, bo uważa, że w latach 2006–2008 przysługująca deficytowym pociągom dotacja budżetowa była zaniżona.

– Ta kwota wynika z różnicy pomiędzy realnymi kosztami uruchomienia pociągów pospiesznych a wysokością dotacji – mówi DGP Paweł Moraczewski, prezes Przewozów Regionalnych.

Skutki podziału grupy

Taki zastrzyk pieniędzy pozwoliłby spółce załatać finansową dziurę, która powstała po nieudolnym przekazaniu przez grupę PKP udziałów w Przewozach Regionalnych 16 samorządom wojewódzkim.

Jak ustaliliśmy, wniosek o wypłatę rekompensaty wpłynął do resortu jeszcze w grudniu. Sławomir Sadowski z biura prasowego Ministerstwa Infrastruktury przyznaje, że wniosek Przewozów Regionalnych analizują prawnicy. Dopiero po wykonaniu ekspertyzy resort odpowie, czy roszczenia są uzasadnione.

Przewozy Regionalne od grudnia 2008 r. nie są już operatorem pociągów pospiesznych. Teraz uruchamiają je PKP Intercity. Przekazanie połączeń międzywojewódzkich było jednym z elementów reformy w sektorze kolejowym. Przewozy Regionalne miały się zająć dotowanymi przez marszałków przewozami w regionach, a PKP Intercity umocnić swoją pozycję w połączeniach dalekobieżnych. Przewoźnik regionalny zaczął jednak uruchamiać konkurencyjne dla pociągów pospiesznych składy InterRegio, które odebrały Intercity część pasażerów, a w konsekwencji także dochodów.

Niechęć między oboma przewoźnikami przerodziła się w otwarty spór, którego udziałem stali się również pasażerowie. Jak ustalił DGP, Urząd Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi właśnie postępowanie, w efekcie którego może dojść do likwidacji wielu kolejowych połączeń krajowych.

UTK sprawdza, czy w trakcie układania najnowszego rozkładu jazdy przewoźnicy nie złamali prawa. Wyniki postępowania mogą uderzyć przede wszystkim w kolej zarządzaną przez samorządy. Do UTK poskarżyła się spółka PKP Intercity.

Więcej informacji: Regulator wyznaczy pociągi do likwidacji

forsal.pl