Ich kandydatury zgłosili posłowie PO i PSL. Odrzucona została kandydatura prof. Krzysztofa Jajugi (42 głosy) zgłoszona przez Lewicę i kandydat PiS - prof. Andrzej Kaźmierczak (152 głosy).

Elżbieta Chojna-Duch jest urzędującym wiceministrem finansów, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1999 była adiunktem, a następnie profesorem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Od 2002 do listopada 2007 roku była członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 1994-1995 wiceministrem finansów. Była także członkiem m.in. Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP oraz ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP.

Andrzej Bratkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił wysokie funkcje w bankach. W latach 2001-2004 był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, w którym sprawował nadzór nad pionami badawczymi, statystyki i zarządzania rezerwami walutowymi. W latach 2004-2008 był głównym ekonomistą banku Pekao, a potem przewodniczącym rady nadzorczej BGK. W latach 90. był związany z administracją publiczną, sprawował m.in. funkcję doradcy wicepremiera Leszka Balcerowicza, był też ekspertem w Zespole Negocjacyjnym ds. redukcji długu zagranicznego wobec Klubu Londyńskiego.

Kadencja trzech członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r.

Kadencja dwóch członków obecnej Rady wybranych przez Sejm (Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza) upływa 9 stycznia 2010 r. Kadencja trzeciego "sejmowego" członka kończy się 7 lutego 2010 r. Trzecim kandydatem PO i PSL ma być posłanka Platformy prof. Anna Zielińska-Głębocka.

Kadencja trzech członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r. Nowych członków RPP Senat wskaże w przyszłym tygodniu. Kandydatami Senatu są: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (zgłoszona przez PiS) oraz Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki, których zgłosili senatorowie PO.

Sześcioletnia kadencja członków RPP powoływanych przez prezydenta upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r. Prasa pisała, że kandydatami prezydenckimi mogą być profesorowie: Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.

Skład RPP tworzą, zgodnie z ustawą o NBP: jego prezes - jako przewodniczący Rady - oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Zgodnie z Konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP.