W środę podczas uroczystości prezydent Lech Kaczyński podkreślił niezależność i kadencyjność RPP. Powiedział, że nie może dawać żadnych wskazówek nowym członkom Rady, ale - zaznaczył - może tylko prosić, by ich polityka sprzyjała rozwojowi gospodarczemu kraju.

"Wielka rola tego ciała, które zostało pomyślane jako ciało w tym stopniu nie bezpośrednio polityczne, jak to tylko jest możliwe. Bo nigdy ten, kto prowadzi tak ważną część polityki państwa, nie może stać w ogóle obok polityki. Jest kadencyjność. Jest pełna niezależność (...)" - powiedział prezydent.

Była wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska powiedziała dziennikarzom po nominacjach, że praca nowej RPP będzie "merytoryczna". Oceniła też plan konsolidacji rządu, który w styczniu przedstawił premier Donald Tusk. "Jest bardzo nierówny. Zawiera rożne techniczne pomysły, niektóre ciekawe, ale także ogólnikowe zapowiedzi" - powiedziała.

"Ogromne autorytety z różnych dziedzin pozwolą na sprawne prowadzenie polityki pieniężnej"

Odniosła się też do bieżącej sytuacji gospodarczej Polski. "Mamy rosnący deficyt sektora finansów publicznych. Natomiast jesteśmy wyjątkowi z innego punktu widzenia. Polska gospodarka jest różnorodna, nie jest monokulturowa. (...) Jeśli tylko nastąpi odbicie w gospodarkach zachodnio-europejskich, zwłaszcza niemieckiej, to myślę że i w Polsce będzie stawało się coraz lepiej" - powiedziała. "Polityka monetarna powinna być ostrożna, polityka stóp procentowych powinna być ostrożna" - dodała. Podkreśliła, że w ostatnim czasie wzrost gospodarczy, choć "mizerny", jest jednak dodatni.

Obecny na uroczystości prezes NBP Sławomir Skrzypek powiedział, że "merytorycznie rada jest wyważona i zrównoważona". "Ogromne autorytety z różnych dziedzin pozwolą na sprawne prowadzenie polityki pieniężnej - zwłaszcza że okres przed nami nie jest okresem łatwym" - powiedział.

W jego opinii, Zyta Gilowska jest "bardzo cennym nabytkiem" w Radzie. "Pani Zyta Gilowska, pan prof. Hausner, również pani prof. Chojna-Duch to jest obszar polityki fiskalnej. Ten obszar będzie dominujący w ciągu najbliższych kilku lat i nie tylko dla Polski. Myślę, że dla Europy i rozwiniętego świata będzie to bardzo istotny obszar, który będzie wpływała na politykę makroekonomiczną" - powiedział.