Oczywiście nie wszystkie ubezpieczenia kredytu są takie same. W zależności od oferty mogą się znacznie różnić. Nie tylko szczegółami, ale także zakresem, czyli zestawem zdarzeń, za które przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe, oraz wysokością tego świadczenia.

Od czego chroni ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Głównym ryzykiem, które obejmuje ubezpieczenie kredytu jest śmierć kredytobiorcy. W odróżnieniu od klasycznego ubezpieczenia na życie, polisa zabezpieczająca kredyt gotówkowy nie skutkuje wypłatą odszkodowania osobom wskazanym w polisie (uposażonym), tylko powoduje uregulowanie określonej ilości z pozostałych do końca spłaty kredytu rat.. Jak wiadomo, śmierć nie jest jedynym smutnym wydarzeniem, które może spowodować brak możliwości spłaty zadłużenia. Dlatego też ubezpieczenia kredytów bardzo często zadziałają także, jeżeli w wyniku choroby lub wypadku utracisz zdolność do pracy, a także w sytuacji utraty pracy.

Ubezpieczenie od utraty pracy – jak to działa

Element ubezpieczenia od utraty pracy wydaje się być szczególnie atrakcyjny. W dobie recesji, z której na szczęście już powoli wychodzimy, nikt nie może być pewny swojego miejsca pracy. Z ubezpieczeniem nie ma się zatem o co martwić. Czyżby? Nie do końca tak jest.
Polisa wcale nie pokrywa wszystkich pozostałych do spłaty rat. Kiedy utracisz pracę w z polisy zostanie uregulowanych tylko dwanaście kolejnych rat. Poza tym, żeby zostało przyznane świadczenie na wypadek utraty pracy trzeba spełnić szereg warunków, o których nie zawsze mogłeś zdawać sobie sprawę. Towarzystwo na pewno nie pokryje Twoich rat kredytowych, jeżeli sam złożysz wypowiedzenie.

- Przez utratę pracy rozumie się, co logiczne, sytuację, w której klient traci ją nie z własnej winy. Towarzystwa ubezpieczeń nie akceptują też wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony, jakie przypada w okresie spłaty kredytu. – mówi Michał Glinka dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ

Poza tym wiele umów ubezpieczenia od utraty pracy zawiera warunek zwolnień grupowych. Jeżeli tylko Ty utraciłeś pracę, możesz nie uzyskać świadczenia. Bardzo często wymagany jest status bezrobotnego.

Trudno jednak się dziwić i temu wymogowi. W praktyce właściwie niemożliwe jest inne potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości, że ktoś pozostaje bez stałego zatrudnienia. Ubezpieczenie od utraty pracy ma przecież pomóc klientowi banku w ciężkiej sytuacji, w jakiej się nieoczekiwanie znalazł, a nie zapewniać mu dodatkowe dochody Z pewnością zawsze warto zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i zdecydować, czy ono nam odpowiada. Często może okazać się przydatne w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach, które każdemu z nas mogą się przydarzyć – podsumowuje Glinka.

Czasami nawet sama rejestracja w urzędzie nie wystarczy, musisz także nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. To niestety nie jest jeszcze koniec kruczków prawnych w umowach ubezpieczenia od utraty pracy. Niektóre oferty zawierają ograniczenia dotyczące wysokości spłacanych rat. Takie warunki oferuje na przykład BZWBK, gdzie odpowiedzialność jest ograniczona do 100 000 zł. Jeżeli ta suma nie wystarczy na pokrycie 12 kolejnych rat, pozostałą część musisz zapłacić z własnej kieszeni.