Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w VIII 2008 rdr o 1,2 proc., a mdm w VIII spadła o 2,8 proc.