Za ustawą głosowało 82 senatorów, 6 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa przewiduje, że środki z BFG będą musiały być wypłacone klientowi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym nie można już było podjąć oszczędności z banku. Jeśli okaże się to niemożliwe, sąd prowadzący postępowanie upadłościowe banku, będzie mógł przedłużyć termin do maksymalnie 10 dni roboczych. Dotychczas termin można było przedłużyć nawet o 6 miesięcy. Wniosek o przedłużenie terminu sąd będzie musiał rozpatrzyć w ciągu 7 dni, a nie - jak dotychczas - w ciągu dwóch tygodni.

Zgodnie z nowelizacją, BFG będzie współpracował z podobnymi instytucjami z innych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o przekazywanie klientom banków informacji dotychczas chronionych tajemnicą bankową. Ma to ułatwić odzyskanie środków z upadłych banków ich klientom pochodzącym z innych krajów.

Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Ma ona wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia. Teraz zostanie skierowana do podpisu prezydenta.