W maju 2007 r. UKE ustalił, że na rynku dzierżawy łączy o przepustowość do 2 Mbit/s nie ma skutecznej konkurencji i "wyznaczył TP jako przedsiębiorcę zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku".

Spółka odwołała się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z października 2008 r. SOKiK oddalił odwołanie TP, ale operator złożył od niego apelację. Sąd apelacyjny jednak oddalił apelację.

Jak podało UKE, zdaniem sądu wszystkie obowiązki regulacyjne zostały nałożone na TP zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym.

Wyrok jest prawomocny

Mariusz Loch z biura prasowego TP powiedział, że spółka złożyła wniosek o doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. "Po jego otrzymaniu TP rozważy dalsze postępowanie w sprawie" - zaznaczył.