Komitet jest zaangażowany w przydzielanie pomocy przedsiębiorstwom w czasie kryzysu. "Do wykorzystania będzie miał kwotę 5 mld zł. W pierwszej fazie środki skierowane mają być na wsparcie sektora przemysłu zbrojeniowego" - czytamy w komunikacie. Podstawą działania komitetu jest program ramowy Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

Czas trwania programu przewidziany jest do 31 grudnia 2010 r.

Resort informuje, że do głównych zadań komitetu należy m.in. opiniowanie trybu i zasad wsparcia poszczególnych sektorów, a także opiniowanie indywidualnych projektów finansowanych w ramach programu ramowego. Ma on także powołać komitet inwestycyjny, który będzie opiniował plany i programy oraz wyrażał zgodę na reinwestowanie środków z głównego programu w nowe projekty.

"Wsparcie dla projektów i przedsiębiorców będzie pomocą zwrotną, możliwą do zastosowania w czterech formach: pożyczek, zakupu obligacji, udzielania poręczeń i gwarancji oraz dokapitalizowania" - wskazało MG. Źródłem finansowania pomocy będą środki pozyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu z emisji obligacji lub zaciąganych kredytów poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, do wysokości 5 mld zł.