W głosowaniu brało udział 421 posłów, za zmianami opowiedziało się 232 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu.

Minister finansów Jacek Rostowski powiedział po głosowaniu dziennikarzom, że nowelizacja budżetu na 2009 r. jest końcem pierwszego etapu walki polskiej gospodarki z kryzysem.

Jak dodał, nowelizacja "została przeprowadzona tak, że możemy być pewni, iż nie będzie potrzeby przeprowadzenia ponownej nowelizacji". Zaznaczył, że została przeprowadzona w momencie, w którym można było "bezpiecznie zwiększyć deficyt o 9 mld zł".

"Wcześniej, szczególnie w pierwszym kwartale, kiedy opozycja namawiała nas do takich zmian, miałoby to skutki absolutnie fatalne" - podkreślił minister.

"Doprowadziliśmy Polskę do pewnego (...) etapu, w którym możemy już w bardziej spokojny, zorganizowany sposób przygotowywać dalsze kroki w tej naszej walce z kryzysem światowym, największym i najgorszym kryzysem od 80 lat" - podsumował Rostowski.

Podczas głosowania przepadło 36 poprawek złożonych w drugim czytaniu i 32 wnioski mniejszości

Podczas głosowania przepadło 36 poprawek złożonych w drugim czytaniu i 32 wnioski mniejszości, czyli poprawki przedstawione po pierwszym czytaniu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych.

Odrzucona została m.in. poprawka posłów Jerzego Polaczka i Lucjana Karasiewicza z klubu Polska XXI, przewidująca zmniejszenie o 5 mln zł rezerwy celowej związanej z dofinansowaniem przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Pieniądze te miałyby być przekazane na utworzenie nowej rezerwy "Dofinansowanie programów kulturalnych realizowanych przez II Program Polskiego Radia oraz TVP Kultura".

Premier Donald Tusk powiedział podczas głosowań w Sejmie, że od kilkudziesięciu godzin szuka z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim sposobu - także od strony formalnej - takiego rozdziału środków w obrębie spółki, aby uratować program drugi polskiego radia, "przynajmniej misję w tym programie".

"Przed chwilą konsultowałem to z ministrem Zdrojewskim i ministrem finansów (Jackiem Rostowskim) i możemy zaproponować (...), że znajdziemy w rezerwie celowej środki, z tym, że musimy także znaleźć sposób formalny, aby misje w tych obu kanałach wesprzeć" - powiedział Tusk.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zadeklarował, że środki ze wskazanej rezerwy zostaną przekazane przez komisję finansów publicznych. "W ten sposób będziemy mogli zrealizować poparcie dla misji polskiego radia, anteny II" - powiedział.

Wyjaśnił, że istnieje taka możliwość zmiany rezerwy celowej, aby środki finansowe trafiły do radia - na audycje, a nie np. administrację. Jego zdaniem przyjęcie poprawki poselskiej skomplikowałoby, z punktu formalnoprawnego, przekazanie pieniędzy.

Przepadły też poprawki przewidujące np. przekazanie 200 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, 350 mln zł na dofinansowanie dopłat do przejazdów studenckich, 150 mln zł na dożywianie, 1,5 mln zł na podręczniki dla dzieci niewidomych, 10 mln zł na dofinansowanie urzędów skarbowych, czy 10 mln na zakup autobusów szkolnych.