Z początkiem 2009 roku przedsiębiorcom doszły nowe obowiązki związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Więcej firm musi się rejestrować w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Sklepy muszą informować o kosztach recyklingu lodówek czy pralek, a wprowadzający urządzenia RTV i AGD część swoich pieniędzy muszą przeznaczyć na ekoedukację. Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

Skupy złomu i serwisy

Przedsiębiorcy prowadzący skupy złomu lub punkty napraw sprzętu RTV i AGD muszą wpisać się do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Oznacza to, że firmy takie muszą zbierać zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Otrzymanym numerem rejestrowym trzeba się posługiwać na dokumentach związanych z obrotem odpadów powstałych z urządzeń RTV i AGD.

Aby zarejestrować się w GIOŚ, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Należy w nim podać nazwę firmy, adres siedziby, NIP i REGON. Ponadto trzeba wskazać grupę i rodzaj sprzętu, który jest zbierany przez daną firmę. Taki wniosek można przesłać na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub w postaci dokumentu elektronicznego, o ile dysponuje się podpisem elektronicznym.

Sama rejestracja to nie wszystko. Firmy takie muszą także ewidencjonować masę zebranych urządzeń. Sprawozdania z takimi danymi składa się co pół roku do GIOŚ. W takim dokumencie skupy złomu i serwisy muszą podać, ile zebrały sprzętu i jakiego rodzaju. Dodatkowo trzeba podać dane dotyczące ilości starych urządzeń, które zostały przekazane do zakładów przetwarzania. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca musi być złożone do 31 lipca. Do 15 marca trzeba natomiast złożyć takie samo sprawozdanie, w którym znajdą się dane za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa, że np. punkt napraw telewizorów powinien przyjąć stare urządzenie, jeżeli po przyniesieniu go do naprawy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia. Ponadto przyjęcie sprzętu jako odpadu powinno nastąpić, jeżeli okaże się, że jego naprawa jest niemożliwa. Odmowa przyjęcia zużytego sprzętu jest możliwa, jeżeli stwarza ono zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników danej firmy.

Zarówno skupy złomu, jak i przedsiębiorstwa naprawiające sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą się liczyć z karami w przypadku braku rejestracji w GIOŚ. Za niezrealizowanie tego obowiązku grozi od 5 tys. do 500 tys. zł kary. Z kolei skupy złomu oraz osoby dostarczające w takie miejsca stare lodówki czy pralki muszą wiedzieć, że sprzęt taki musi być kompletny. Za demontowanie takich urządzeń poza wyspecjalizowanymi zakładami przetwarzania grozi kara od 2 tys. do 100 tys. zł. Kara ta ma sprawić, że stare urządzenia AGD nie będą traktowane jak zwykły złom.