W głosowaniu udział wzięło 430 posłów, za opowiedziało się 427 parlamentarzystów, przeciw było 2, a 1 się wstrzymał od głosu.

Nowela ma dostosować polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Część przepisów wspólnotowych powinna wejść w życie do 30 czerwca 2009 r., ale niektóre mogą poczekać do 31 grudnia 2010 r.

Przepisy dyrektywy dotyczą m.in. wzajemnej współpracy systemów gwarantowania depozytów, ale także podawania przez banki informacji o uczestnictwie w systemie gwarantowania. Dyrektywa zakazuje posługiwania się tymi informacjami w celach reklamowych.

Sąd będzie miał siedem dni na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie tego terminu

Nowela nakłada na oddziały banków zagranicznych (zarejestrowanych za granicą, a nie w Polsce) obowiązek informowania deponentów o przynależności do systemu gwarancji. Zgodnie z obecnymi przepisami środki zgromadzone w oddziałach banków nie podlegają ochronie BFG, ale rodzimych instytucji gwarancyjnych. Ponadto nowe uregulowania skracają okres, w którym może być przedłużony termin na wypłatę środków z maksymalnie sześciu miesięcy do nie więcej niż 14 dni. Sąd będzie miał siedem dni na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie tego terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z BFG mają zostać wypłacone deponentowi w ciągu 30 dni, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od momentu, w którym nie można podjąć oszczędności z banku. Termin trzymiesięczny można jednak przedłużyć o sześć miesięcy, do dziewięciu miesięcy.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.