Sklepy rehabilitacyjne mogą obsługiwać klientów indywidualnych albo pacjentów, którym część lub całą kwotę zakupu sprzętu refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. W ocenie działających już placówek drugie rozwiązanie jest o wiele bardziej opłacalne.

Potrzebne kwalifikacje

Aby jednak móc obsługiwać pacjentów, potrzebna jest umowa z oddziałem wojewódzkim NFZ. Aby ją podpisać, trzeba spełniać wymagania wymienione w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 89 z 2008 roku i 15 z 2009 roku. Wśród warunków, które trzeba spełnić, jest posiadanie lokalu z dogodnym dostępem dla osób niepełnosprawnych.

– Poza tym osoba, która będzie udzielała świadczenia, musi posiadać kwalifikacje. Najlepiej, aby to był rehabilitant albo fizjoterapeuta – mówi Jolanta Górecka z NFZ.

Po spełnieniu wymagań kolejnym krokiem jest wypełnienie aplikacji dostępnej na stronie NFZ oraz przedłożenie oferty. By móc to zrobić, trzeba wcześniej złożyć wniosek o dostęp do systemu NFZ.

Konieczne ubezpieczenie OC

Ofertę trzeba złożyć w oddziale NFZ do 10 dnia każdego miesiąca. Jeśli dokumenty wypełniono prawidłowo, od pierwszego dnia kolejnego miesiąca możliwe jest podpisanie umowy.

– Zostanie ona zawarta jednak tylko z tą osobą, która wykupi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 12 tys. euro na jedno zdarzenie i 67,5 tys. euro na wszystkie zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w związku z oferowanym sprzętem i prowadzoną działalnością – zauważa pracownik NFZ.

A kiedy sklep może obsłużyć klienta korzystającego z refundacji? Tylko wówczas, gdy przedstawi on zarejestrowany w oddziale wojewódzkim NFZ wniosek, wystawiony uprzednio przez lekarza.

W związku z planowaną zmianą przepisów prawnych umowy z NFZ są zawierane tylko do końca 2009 roku.