Przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o nowy rodzaj unijnego wsparcia: kredyt technologiczny. Sześć banków, które w czerwcu podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o współpracy przy udzielaniu pożyczek na zakup nowych technologii, wystartowało właśnie z ofertą. O pożyczki na zakup nowych technologii i inwestycje z tym związane można starać się w PKO BP, Banku Pekao, BRE Banku, Banku BPH, Raiffeisen Banku i Banku Polskiej Spółdzielczości.

– Na mocy umowy o współpracy z BGK przedsiębiorcy mogą składać w BRE Banku wnioski o przyznanie im kredytu technologicznego – mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura Unii Europejskiej w BRE Banku.

Trwają rozmowy z pierwszymi przedsiębiorcami, którzy zainteresowali się unijnym wsparciem i chcą z niego skorzystać.

– Spodziewamy się, że w ciągu kilku najbliższych dni trafi do nas pierwszy wniosek o przyznanie kredytu technologicznego – mówi GP Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt technologiczny ma umożliwić małym i średnim firmom pozyskanie środków na zakup oraz wdrożenie najnowszych światowych technologii. Jego atutem w porównaniu z komercyjnymi kredytami inwestycyjnymi jest możliwość umorzenia części wierzytelności w ramach przyznawanej przez BGK premii technologicznej. W ten sposób firma może pozyskać nawet 4 mln zł. Dodatkową zaletą jest to, że kredyt będzie można wziąć w banku na takich samych zasadach jak zwykłą pożyczkę na inwestycje. Przedsiębiorcy ubiegają się o kredyt w bankach komercyjnych, ale decyzja o jego przyznaniu zapada w BGK, który dostał na ten cel ponad 400 mln zł z funduszy unijnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Zdaniem Jarosława Fordyńskiego przedsiębiorcom największy problem sprawia interpretacja przepisów ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, dotyczących definicji nowej technologii. Według nich, by firma mogła skorzystać z kredytu technologicznego, musi wykazać, że będzie inwestowała w nową technologię, która jest stosowana na świecie niedłużej niż pięć lat. Aby to udowodnić, niezbędne są opinie naukowców, licencje lub patenty.

Na razie kredyt technologiczny jest dostępny tylko w sześciu bankach i nie zapowiada się, by szybko pojawił się on w kolejnych. Banki nie kwapią się do podpisania umów o współpracy z BGK. I to mimo wcześniejszych zapowiedzi, że zostaną one zawarte jeszcze w czerwcu.

– Jesteśmy gotowi do zawarcia kolejnych porozumień o udzielaniu kredytu technologicznego. Czekamy na sygnał ze strony banków – deklaruje Ewa Balicka-Sawiak.

U KOGO KREDYT

Banki, które pośredniczą w przyznaniu kredytu technologicznego

 PKO BP

 Bank Pekao

 BRE Bank

 Bank BPH

 Raiffeisen Bank

● Bank Polskiej Spółdzielczości