Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na świadczenie swoich usług za pomocą internetu. Prowadzenie całości czy nawet części działalności gospodarczej w sieci stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form biznesu.

– Niewątpliwą korzyścią jest możliwość ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników czy zapewnieniem lokalu dla obsługi kontrahentów – zauważa Katarzyna Zachorowska, prawnik z Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

Jednak e-biznes to nie tylko większe oszczędności, ale także większe zagrożenia.

– Dotyczy to w szczególności zawierania umów z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, zazwyczaj dotyczących płatności – mówi Michał Kucharski z kancelarii Gessel.

Dodaje, że tego rodzaju zagrożenie wynika z faktu, iż ludzie czują się anonimowi w sieci, co daje im poczucie bezkarności.

Nieuczciwy konsument

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) umowa zawarta na odległość nie może wymagać zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem zamówionego towaru czy usługi. Uregulowanie takie, choć chroni konsumenta, naraża przedsiębiorcę na stratę.

– Nierzadko zdarzają się przypadki, w których klient po odbiorze towaru nie uiszcza umówionej zapłaty. Niejednokrotnie jedynym sposobem windykacji należności jest droga sądowa – wskazuje Katarzyna Zachorowska.

Firmy rzadko korzystają z tego rozwiązania ze względu na wysokie koszty sądowe i przewlekłość postępowania. Straty wliczają w koszty firmy.

Kolejne zagrożenie związane bezpośrednio z obrotem konsumenckim to ryzyko skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez kupującego w ciągu 10 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyn.

Wobec licznych zagrożeń przedsiębiorca działający w sieci powinien dążyć do zminimalizowania ryzyka wiążącego się z transakcjami.

– Powinien przede wszystkim weryfikować tożsamość klienta i jasno sformułować warunki umowy – radzi Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep internetowy, warto zastrzec, że do realizacji zamówienia niezbędna jest rejestracja. Nastąpi ona po podaniu imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego i numeru PESEL.

Aby sprawdzić, czy podany przez klienta numer telefonu i inne dane nie są fikcyjne, należy potwierdzić zamówienie telefonicznie. Bardziej wiarygodne jest sprawdzenie prawdziwości numeru PESEL. Opracowany przez informatyka algorytm łatwo go zweryfikuje. Niektóre sklepy internetowe uzależniają realizację zamówienia także od wcześniejszej wpłaty wartości towaru na konto.

– W przypadku umów o dużej wartości należy jednak unikać zawierania ich przez internet – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska.

Niesolidny przedsiębiorca

Coraz częściej relacje handlowe między przedsiębiorcami nawiązywane są za pośrednictwem zyskujących szybko na popularności platform typu B2B (business to business). Platformy te umożliwiają nawiązywanie kontaktów handlowych z pominięciem żmudnych i długotrwałych procedur wstępnych, z kontrahentami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie. Pozwalają także znacznie obniżyć koszty negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wiążą się jednak z brakiem osobistego kontaktu i anonimowością kontrahenta. Także rozmiar poniesionej szkody jest w przypadku umowy między przedsiębiorcami znacznie większy w porównaniu z umową z nierzetelnym konsumentem.

Kradzież danych

Firma, podejmując działalność w sieci, powinna być także świadoma ryzyka związanego z działalnością hakerów.

– Najczęściej przybiera ona formę kradzieży danych osobowych, które później wykorzystywane są w płatnościach elektronicznych, czy też popularnego ostatnio zjawiska cybersquattingu polegającego na kradzieży domen internetowych znanych marek, celem późniejszej ich odsprzedaży – mówi Maciej Szczepański, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Przedsiębiorca już na etapie organizowania działalności w sieci powinien więc pomyśleć o zabezpieczeniach. Może skorzystać z usług profesjonalnych podmiotów lub we własnym zakresie zainwestować w wyspecjalizowane programy w celu uniknięcia późniejszych problemów.