Od 13 lipca samorządy mogą ubiegać się o unijne środki na zapewnienie dostępu do internetu dla ubogich rodzin. Konkurs potrwa do połowy września.

– W tym roku przewidziano ponad 86 mln euro na zakup przez samorządy sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla m.in. dzieci i młodzieży z biednych rodzin – mówi Włodzimierz Marciński, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w resorcie spraw wewnętrznych.

Oprogramowanie i szkolenia

Dodaje, że gminy będą mogły przeznaczyć pozyskane pieniądze także na zakup oprogramowania komputerowego i szkolenie z obsługi komputera. Unijne pieniądze mogą także pójść na zapewnienie dostępu do sieci dla gminnych bibliotek, instytucji kultury, szkół czy też placówek pomocy społecznej.

Z dotacji pokrywane są koszty dostawy internetu przez okres trzech lat. Po tym czasie ciężar finansowanie pomocy musi na swoje barki wziąć samorząd. Z szacunków gmin wynika, że jest to wydatek rzędu 25 tys. zł w skali roku.

Wsparcie pochodzi z działania 8.3 w programie Innowacyjna Gospodarka. Za zebranie wniosków i ich ocenę odpowiada władza wdrażająca programy europejskie. Głównym celem działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Dlatego też unijne pieniądze na zapewnienie darmowego internetu mogą zostać tylko skierowane do rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

Jeden z samorządów, który w 2008 roku uzyskał wsparcie w ramach działania 8.3 (Ropczyce w woj. podkarpackim), przeznaczył część dotacji na sfinansowanie dostępu do sieci dla dzieci osiągających dobre wyniki w nauce, z rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Do tej pory o unijne dotacje na darmowy internet dla biednych rodzin starały się 72 gminy, które złożyły wnioski o 142 mln zł wsparcia ze środków UE. Budżet działania 8.3. na lata 2007–2013 to ponad 360 mln euro.