Oferta publiczna Bogdanki cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Średnia stopa redukcji zapisów na akcje w transzy indywidualnej wyniosła 88,75 proc. W transzy inwestorów instytucjonalnych inwestorom finansowym przydzielono wszystkie 9 mln akcji. Łącznie Bogdanka przydzieliła 11 mln akcji, czyli wszystkie nowo emitowane papiery. Cena emisyjna akcji wynosiła 48 zł, wartość oferty wyniosła 528 mln zł.

Planowane inwestycje

Środki z oferty zostaną przeznaczone na budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co pozwoli spółce podwojenie produkcji węgla od 2014 roku. Bogdanka posiada ok. 6-procentowy udział w krajowym rynku węgla kamiennego. Zdolności produkcyjne spółki wynoszą 5,4 mln ton węgla rocznie. Bogdanka chce zwiększyć od 2014 roku moce wydobywcze do 11,1 mln ton.

– Po udanej ofercie publicznej Bogdanka powinna skupić się na realizacji inwestycji, pozostając w rękach inwestorów finansowych – ocenia Krzysztof Żuk, wiceminister skarbu.

Jego zdaniem nie ma potrzeby, aby na obecnym etapie Bogdanka szukała również inwestorów branżowych.

Na Bogdankę z zazdrością spoglądają szefowie śląskich kopalń, perełka Lubelszczyzny od lat osiąga bowiem dobre wyniki. W 2008 roku przychody spółki wyniosły ponad 1 mld zł, natomiast zysk netto 155,7 mln zł. Z kolei w 2007 roku Bogdanka odnotowała 886,6 mln zł przychodów oraz 77,7 mln zł zysku netto. Odbiorcami spółki są przede wszystkim firmy przemysłowe z sektora elektroenergetycznego ulokowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

– Bogdanka to dobra firma, która nigdy nie miała kłopotów finansowych – ocenia prof. Andrzej Barczak z katowickiej Akademii Ekonomicznej.

Bogdanka jest konkurencyjną kopalnią na polskim rynku węgla. Może się poszczycić najwyższą w Polsce stopą koncentracji wydobycia osiąganą dzięki regularnej budowie geologicznej i niemal poziomemu zaleganiu pokładów węgla, a także niskiemu – w przeciwieństwie do wielu śląskich kopalń – stanowi zagrożeń naturalnych. Atutem Bogdanki jest też wysoki stopień mechanizacji oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii wydobycia węgla kamiennego.

– Zarząd Bogdanki całkiem dobrze sobie radzi i myślę, że ta kopalnia będzie się nadal dynamicznie rozwijać – ocenia Konrad Miterski, szef Centrum Klientów Strategicznych ING Banku Śląskiego, były przewodniczący rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego.

Bogdanka inwestuje w maszyny i urządzenia. Przykładowo jeszcze w tym roku ma do niej trafić kompleks strugowy.

– Przystąpiliśmy już do jego produkcji. Kontrakt opiewa na około 40 mln euro. Dostarczenie kompleksu strugowego do Lubelskiego Węgla Bogdanka ma nastąpić w końcu tego roku – mówi Krzysztof Burzan, członek zarządu Bucyrus Polska.