Gminy otrzymają więcej środków finansowych z budżetu państwa na budowę lokali socjalnych. To skutek nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Każda gmina będzie mogła teraz uzyskać wsparcie od 30 do 50 proc. kosztów inwestycji. Do tej pory wysokość środków państwa na budowę tanich mieszkań mogła wynieść od 20 do 40 proc. Najwyższe wsparcie będzie udzielane na remont lub przebudowę budynku, w wyniku którego powstaną noclegownie lub domy dla bezdomnych. Na 30-proc. pomoc gminy będą mogły liczyć m.in. w przypadku zakupu lokali z przeznaczeniem ich na lokale socjalne. W takim przypadku finansowe wsparcie będzie udzielone, gdy liczba utworzonych lokali socjalnych nie przekroczy połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

– Na gminy scedowano zadanie, z którym nie mogło poradzić sobie państwo. Nowelizacja zwiększa możliwości pozyskania pomocy na tworzenie mieszkań socjalnych i daje szansę wybudowania ich większej liczby – mówi Jarosław Kapsa z Urzędu Miasta w Częstochowie.

Mieszkania komunalne

Po raz pierwszy z pomocą państwowych pieniędzy gminy będą mogły budować także mieszkania komunalne. Dziś możliwe jest tylko kupowanie poszczególnych lokali z przeznaczeniem na ten cel. Teraz gminy mogą już nabywać całe budynki. Warunek jest tylko taki, aby gmina wydzieliła z istniejącego już zasobu mieszkaniowego odpowiednią liczbę lokali socjalnych.

– Utworzenie odpowiedniej liczby mieszkań komunalnych umożliwi gminom stworzenie tzw. łańcucha przeprowadzek, dzięki któremu do nowych mieszkań komunalnych mogą być kierowani lokatorzy uiszczający regularnie opłaty czynszowe, natomiast niewypłacalnych najemców gminy będą mogły skierować do starych zasobów mieszkaniowych – tłumaczy Stanisław Kurdoń, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.