Przy bliższym spojrzeniu można dostrzec, iż we wszystkich tych inicjatywach uczestniczą głównie największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, koncerny i korporacje. Czy to oznacza, ze CSR/zrównoważony rozwój jest tylko „dla tych dużych”? Nic bardziej mylnego. Drugą specyfiką, którą można dostrzec, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym, jest fakt, stosowania, uczestnictwa, tudzież komunikowania przez te największe podmioty gospodarcze szeregu obco brzmiących i niełatwych do rozszyfrowania instrumentów, norm, deklaracji, czy innych inicjatyw.

Wymieniając jedynie kilka, mogę wspomnieć o AA1000, SA 8000, Global Compact, GRI, Wytycznych OECD, itd.. Spośród tego grona warto szczególnie zwrócić uwagę na jeden instrument - Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowane przez Global Reporting Initiative, czyli owo tajemnicze GRI. Od niedawna dostępna jest wersja polska tego narzędzia opracowana przez Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PricewaterhouseCoopers.

Narzędzie komunikacji

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju są, jak nazwa wskazuje, narzędziem komunikacji. Jednak ich dokładna lektura pozwala zauważyć, iż odpowiednio zastosowane mogą stać się podstawą strategii oraz bieżącego zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Umożliwiają zarządzanie, monitoring i ewaluację własnych działań w zakresie CSR.

Narzędzie to zyskuje swoją uniwersalność z jednej strony dzięki prezentacji zarówno wskazówek odnośnie tego co raportować, jak również tego – jak raportować. Wytyczne poza licznymi wskaźnikami do raportowania zawierają także zasady raportowania odnoszące się do określania zawartości raportu oraz zapewniania odpowiedniej jego jakości.

Cytując Wytyczne: „Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest dynamicznym procesem oraz narzędziem i nie zaczyna się ani nie kończy z momentem publikacji dokumentu. Powinno być częścią szerszego procesu tworzenia strategii organizacji, implementacji jej planów działania i oceny wyników. Przygotowanie raportu ułatwia przeprowadzenie następnie gruntownej oceny funkcjonowania organizacji, może też pozytywnie wpłynąć na stałe, rozłożone w czasie zwiększanie efektywności. Służy również, jako narzędzie angażowania interesariuszy i pozyskiwania ich cennego wkładu w funkcjonowanie procesów organizacyjnych”.