"Teraz rozpoczyna się formalny proces konsultacji (...) pani minister Fedak przedstawi tę propozycję związkom zawodowym formalnie do konsultacji albo w piątek, albo w przyszłym tygodniu - już formalny projekt, uwzględniający ten obszar prac, który dotyczy relacji pracodawca - pracownik. W tym zakresie mam nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie" - powiedział Pawlak w czwartek w TVP1.

Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca. Kierując się tym porozumieniem, rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, który przedstawił KT w końcu kwietnia. Wiele rządowych propozycji wzbudziło wówczas niezadowolenie partnerów społecznych. W ubiegły piątek rząd i strona społeczna w KT ustaliły, że projekty ustaw składających się na pakiet zostaną przesłane KT w najbliższych dniach i w trybie przyspieszonym przez nią skonsultowane, żeby jeszcze w maju pakiet mógł trafić pod obrady rządu.

Przewodnicząc NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek zapowiedział we wtorek, że jeżeli rząd nie porozumie się ostatecznie z pracodawcami i związkami zawodowymi w sprawie pakietu antykryzysowego, to Solidarność 10 czerwca rozpocznie ogólnopolską akcję protestacyjną.