Problemy wynikające z obecnego kryzysu finansowego można pokonać dzięki skorzystaniu z Siódmego Programu Ramowego (7PR) Unii Europejskiej. Tak wynika z okresowego sprawozdania z dwóch pierwszych lat funkcjonowania Programu. W tym czasie wpłynęło prawie 36 tys. propozycji badawczo-rozwojowych, z czego ponad 5,5 tys. zostało sfinansowanych, na łączną kwotę 10 mld. euro.

W 7PR mogą brać udział Uniwersytety, ośrodki badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, administracja publiczna a nawet pojedyncze osoby. Zasady udziału zależą od konkretnego projektu badawczego. Program składa się z pięciu obszarów tematycznych: współpraca przemysłu i ośrodków badawczych, pomysły - odkrycia, które mogą zmienić nasz sposób postrzegania świata, ludzie– kształcenie naukowców, możliwości – infrastruktura badawcza oraz działania badawcze na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, badania naukowe i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej.

Komisja Europejska uruchomiła specjalny serwis internetowy dotyczący 7 Programu Ramowego, który znaleźć można pod adresem http://cordis.europa.eu/fp7. W każdym państwie członkowskim funkcjonuje też sieć Krajowych Punktów Kontaktowych. W Polsce stworzona została ponadto sieć regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, która współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Program trwa od 2007 i do 2013 r. przeznaczony na niego został budżet w wysokości 53,2 miliardów euro. Pomimo tak dużych środków z kwietniowego raportu wynika konieczność zwiększenia wydatków na badania naukowe i innowację.

Etapy skorzystania z 7PR:

Krok 1 – pomysł na projekt badań

Krok 2 – sprawdzenie zasad dotyczących konkretnego badania

Krok 3 – znalezienie partnerów z UE lub uczestników z innych państw

Krok 4 – złożenie wniosku do Komisji Europejskiej oraz oczekiwanie na jej ocenę

Krok 5 – negocjowanie kontraktu (jeśli ocena KE jest pozytywna)

Krok 6 – podpisanie kontraktu i rozpoczęcie projektu