Wraz z wejściem w życie Narodowego Celu Wskaźnikowego zakładającego stopniowe powiększanie ekologicznych źródeł energii w całości sprzedaży paliw w Polsce pojawiła się również potrzeba ich składowania i wprowadzania do obrotu.

OLPP stawia na online

W zasadniczym stopniu spoczęło to na barkach największej spółki logistycznej w kraju – Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych (OLPP). Spółka dobrze odrobiła jednak pracę domową.

– Obecnie usługi blendowania biopaliw oferują bazy OLPP w Nowej Wsi Wielkiej, Koluszkach, Rejowcu, Emilianowie, Boronowie oraz w Małaszewiczach. Wszystkie te instalacje zostały oddane do użytku na przestrzeni ubiegłego roku – informuje Hanna Węglewska z OLPP.

Instalacje oferują komponowanie biopaliw w oparciu o dwie technologie.

– Małaszewicze oferują blendowanie szarżowe do 20 proc. udziału biokomponentu, natomiast pozostałe instalacje przygotowane są do blendowania online z udziałem biokomponentu na poziomie 5 proc. – twierdzi Hanna Węglewska.

Wszystkie te obiekty mają w tej chwili możliwość komponowania biopaliw wyłącznie na bazie oleju napędowego. W tym roku ma się to jednak zmienić. Planowane jest wprowadzenie usługi mieszania biokomponentów z benzynami. Pierwsza taka instalacja ma powstać w Nowej Wsi Wielkiej w drugim półroczu 2009 roku.

Kolejną możliwością zaopatrywania polskiego rynku w biopaliwa są dostawy morzem przy użyciu tankowców. Także na taką sytuację OLPP jest przygotowany.

– Baza w Dębogórzu jest przygotowana do przyjmowania z tankowców dostaw oleju napędowego z 5 proc. udziałem biokomponentów – zapewnia Hanna Węglewska.