We wtorek rząd wydał rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. spraw polskiej energetyki jądrowej.

"Powołany rozporządzeniem pełnomocnik, w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, będzie podejmować i realizować działania na rzecz rozwoju tego sektora" - czytamy w komunikacie CIR.

"Zgodnie z przepisami, do jego zadań należeć ma opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zawarte będą m.in. informacje na temat liczby, wielkości i możliwych lokalizacji elektrowni jądrowych" - dodano.

13 stycznia rząd przyjął uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednym z elementów tej uchwały było powołanie pełnomocnika ds. energetyki jądrowej.