Aż 70 proc. kredytów hipotecznych, których udziela nasz bank, to kredyty w euro – twierdzi Sabina Salomon z Deutsche Banku PBC.

DB nie jest jednak reprezentatywny dla polskiego rynku.

– Tylko co czwarty bank udziela kredytów w euro. BnD Nord, Nordea i Deutsche Bank mają teraz atrakcyjną ofertę tego rodzaju kredytów – mówi Emil Szweda z Open Finance.

Zdaniem ekspertów Alior Bank i PKO BP oferują kredyty w euro, ale proponują zaporowe marże 6–9 proc.

– Nasza polityka wynika z większego ryzyka i większych kosztów finansowania kredytów w euro. Wysokość marż jest pochodną tych elementów – mówi Izabela Świderek-Kowalczyk z PKO BP.

W lepszej sytuacji są banki, które są częścią dużych grup bankowych i nie mają problemów z dostępem do euro.

– Biorąc pod uwagę, że wejdziemy do strefy euro, to takim kredytem ograniczamy ryzyko walutowe – uważa Sabina Salomon.

Raty kredytu w euro są średnio o ponad 20 proc. niższe niż kredytu złotowego i o 10 proc. wyższe niż przy kredycie frankowym. Kredyt w szwajcarskiej walucie bardzo trudno uzyskać. Kredyt w euro jest dla banków mniej ryzykowny niż pożyczka w szwajcarskiej walucie. Strefa euro to nasz największy partner handlowy, do Polski napływają też miliardy euro z funduszy unijnych i pieniądze od Polaków, którzy pracują w strefie euro.

Myląca może być informacja, że bank jest gotów sfinansować 100 proc. wartości nieruchomości.

– Pożyczamy na kupno całej nieruchomości, ale domagamy się ubezpieczenia 20 proc. wkładu własnego – mówi Piotr Lemberg z Banku Ochrony Środowiska.

Różnica w wysokości stóp procentowych między Polską i strefą euro sięga 3 pkt proc., ale średnie marże kredytów w euro są o 0,1–0,2 pkt proc. wyższe niż przy kredytach złotowych. Należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach stopy procentowe w Polsce spadną.

– Dzisiaj różnica w racie kredytu między pożyczką w euro i złotym sięga 23 proc., a gdy stopy spadną do 3 proc., ta różnica zmniejszy się do 11 proc. – wylicza Emil Szweda.

W obecnej sytuacji rata kredytu w euro zrówna się z kredytem złotowym przy kursie 5,21 zł. Jeśli RPP obniży stopy o 75 pkt proc., to poziom, przy którym kredyty w euro przestaną się opłacać, będzie wynosił 4,68 zł.