"W drugim z kolei kwartale doszło do silnego ograniczenia podaży kredytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytu oraz podniosły marże kredytowe. Zmiany w polityce kredytowej wynikały z bardzo wysokiej niepewności co do przyszłego stanu koniunktury, która utrudnia bankom poprawną wycenę ryzyka kredytowego" - głosi raport.

"Dodatkowo wiele banków zmniejszyło podaż kredytu ze względu na nasilające się ograniczenia kapitałowe, co było szczególnie widoczne w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

NBP stwierdza, że na spadek podaży kredytu wpływa też, w ocenie banków, pogorszenie jakości portfela kredytowego. Należy zauważyć, że do spadku akcji kredytowej przyczyniło się również osłabienie popytu na kredyt, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych"

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw, ponad 50% banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów.

Ponad 80% banków podniosło marże kredytowe

"Oczekiwania na II kwartał 2009 r.: banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej względem przedsiębiorstw. Oczekiwany jest niewielki wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe i dalszy spadek popytu na kredyty długoterminowe" - głosi raport.

W przypadku kredytów mieszkaniowych około połowa ankietowanych banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów i podniosło marże. Natomiast maksymalny poziom LTV ograniczyło ok. 35% banków, a 4 wycofało z oferty kredyty nominowane w walutach obcych, przypomina NBP.