O ptymalizacja wydatków na energię, to odpowiedź na pytanie: jak otrzymać więcej płacąc mniej, albo: jak nie stracić dotychczasowego komfortu, a zapłacić mniej. Trzeba bowiem pamiętać, że ograniczanie zużycia co prawda prowadzi do ograniczania wydatków, ale może również pociągnąć za sobą pewne niewygody bądź nawet niemożność prowadzenia działalności - nie można z tym przesadzać.

Energia elektryczna w Polsce nie należy do najtańszych w Europie, a wręcz przeciwnie, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę siłę nabywczą. Nie ma lepszego sposobu na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw i optymalizację cen niż rynkowa konkurencja. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że elektroenergetyka zbudowana na zdrowych, konkurencyjnych zasadach może sprawnie funkcjonować z korzyścią dla odbiorców.

Stałe koszty

Ograniczenie zużycia do zera nie spowoduje, że na rachunkach będzie widniała również taka liczba. Niestety, nie, bo co miesiąc wszyscy odbiorcy (zarówno firmy jak i gospodarstwa domowe) wnoszą stałe opłaty. W przypadku przedsiębiorstw przyłączonych do sieci średniego napięcia i mocy umownej rzędu kilku megawatów comiesięczne stałe opłaty związane z dostawami energii wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla małych firm czy warsztatów, które są przyłączone do sieci niskiego napięcia, stałe koszty korzystania z energii elektrycznej mieszczą się w przedziale od kilkunastu do stukilkudziesięciu złotych. Inny jest więc zupełnie potencjał oszczędności. Analizy taryf pokazują, że dzięki zmniejszeniu mocy umownych o 10 proc. można zaoszczędzić do 1 proc. kosztów zakupu energii. Nie jest to dużo, ale i nakłady niezbędne na takie zmiany również nie są duże. Na ogół wystarczy analiza rozliczeń za energię za ostatni rok.

SPOSOBY OPTYMALIZACJI WYDATKÓW NA ENERGIĘ

  •  Zmniejszenie zużycia
  •  Zmniejszenie mocy umownej
  •  Zmiana grupy taryfowej
  •  Zmiana profilu zużycia energii
  •  Zmiana sprzedawcy

Zużycie i wydatki

Oczywiście znacznie więcej można zaoszczędzić zmniejszając zużycie energii. Jeśli uda się je ograniczyć o 5 proc., to łączne wydatki na prąd zmniejszą się o 2-3 proc. Sposobem na uzyskanie oszczędności jest też zmiana sprzedawcy. Jeśli uda się znaleźć takiego, który zaoferuje energię o 5 proc. tańszą niż obecnie, to rzeczywiste zmniejszenie wysokości rachunków nie przekroczy 3 proc. Dzieje się tak dlatego, że rozliczenia za prąd tylko w części dotyczą samej energii jako towaru. Pozostała część należności to koszty dystrybucji, inaczej mówiąc, dostawy energii do odbiorcy.

Warianty rozliczeń

Odbiorcy mogą na ogół wybierać pomiędzy kilkoma wariantami rozliczeń. Do wyboru jest stała cena energii w ciągu doby bądź też kilka stawek w godzinach szczytu i poza nimi. Również w tym przypadku można liczyć na ograniczenie kosztów zakupu energii. Nie można tej sytuacji uogólniać i wskazywać, jakie konkretnie mogą być oszczędności. To zależy od cenników poszczególnych zakładów energetycznych i sprzedawców energii, jak również charakterystyki zużycia (tzw. profilu) dla konkretnego odbiorcy.

Zarówno zmiana sprzedawcy, jak i wybór grupy taryfowej nie powinny wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta. Warto więc pokusić się o analizę warunków zawartych w umowach sprzedaży i dystrybucji energii.

KRZYSZTOF GOLACHOWSKI

krzysztof.golachowski@infor.pl