Rok temu Gazeta Prawna jako pierwsza napisała, że ta jedna z największych w Portugalii grup bankowych otworzy w Polsce swoje biuro maklerskie. Nowy broker rozpocznie działalność na początku II półrocza, prawdopodobnie w lipcu. Będzie obsługiwał wyłącznie klientów instytucjonalnych, także zagranicznych inwestorów, którzy są już jej klientami i chcą kupować polskie akcje, co zapewni bazę klientów na początek. W Polsce klientami BESI mają być otwarte fundusze emerytalne, firmy asset management i fundusze inwestycyjne.

- Myślę, że na taki dom maklerski jest miejsce, ale na to pytanie odpowie sam rynek - mówi Maria Dobrowolska z Izby Domów Maklerskich.

Rodrigo Carvalho z BESI mówi GP, że w tym roku nowy dom maklerski zaoferuje klientom opracowania i analizy dotyczące 40-50 spółek notowanych na GPW. Wiadomo, że broker nie planuje przejęć, tylko stworzy swój biznes od podstaw.

- Otwieramy naszą działalność jako Banco Espírito Santo de Investimento i pod tą marką ubiegamy się o zgodę na prowadzenie działalności na warszawskiej Giełdzie - mówi Gazecie Prawnej Rodrigo Carvalho.

Takie rozwiązanie krytykuje część analityków giełdowych, według których dużo lepszym posunięciem byłoby kupno istniejącego już biura maklerskiego wraz z zespołem analitycznym. Przy obranej strategii analitycy szacują, że nowemu brokerowi bardzo ciężko będzie zdobyć więcej niż 2 proc. udziału w obrotach giełdy. Z informacji GP wynika, iż BESI prowadzi obecnie agresywną akcję pozyskiwania pracowników do swojego zespołu. Do tej pory jedynym analitykiem, o którym wiadomo, że zasili nowego brokera, jest Arkadiusz Chojnacki z DM Banku Handlowego. Dodatkowym źródłem przychodów, które w opinii ekspertów zdecyduje o powodzeniu biznesu, ma być aktywność na rynku IPO. Dom maklerski ma w tym zakresie współpracować z działającą już od 2006 roku spółką Concordia ESI, należącą do portugalskiej grupy bankowej. Concordia ESI działa na rynkach doradztwa w sprawach fuzji, przejęć i finansowania przedsiębiorstw, a w czerwcu tego roku wprowadzi pierwszą spółkę na NewConnect. Wprowadzaną firmą będzie ATC Cargo, spółka specjalizująca się w logistyce kontenerowego transportu morskiego.