ZMIANA PRAWA

Wkrótce urzędnicy będą musieli stosować nowy słownik CPV przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. Komisja wydała nowe Rozporządzenie nr 213/2008 zmie-niające Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W przetargach wszczynanych po 15 września 2008 r. zamawiający powinni korzystać z nowej klasyfikacji.

- Zmiana Wspólnego Słownika Zamówień jest istotna przede wszystkim dla zamawiających, gdyż to na nich ciąży obowiązek wyszukiwania kodów w słowniku i przypisania ich przedmiotowi zamówienia - ocenia Marcin Płużański, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych.

Tłumaczy, że Wspólny Słownik Zamówień (CPV) jest europejską klasyfikacją zamówień publicznych. Z art. 30 ust. 7 prawa zamówień publicznych wynika, że zamawiający musi zastosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień do opisu przedmiotu zamówienia.

- Po opisaniu przedmiotu zamówienia zamawiający musi więc przypisać mu nazwę i kod CPV, starając się wyszukać nazwę najbardziej odpowiadającą przedmiotowi zamówienia - dodaje ekspert.

- Kod CPV podaje się m.in. w ogłoszeniach publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W ogłoszeniach publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający ma ponadto możliwość wykorzystania określeń z tzw. części uzupełniającej słownika, dodając dalsze szczegóły odnoszące się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów - tłumaczy Marcin Płużański.

CO TO JEST CPV

CPV (Common Procurement Vocabulary) to klasyfikacja służąca do określania przedmiotu zamówienia publicznego. Ułatwia przedsiębiorcom wyszukiwanie odpowiednich ogłoszeń niezależnie od kraju, w którym publikowana jest informacja o przetargu. Zamawiający ma bezwzględny obowiązek stosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.