Posiadacze domków letniskowych, które coraz częściej są zbudowane jak domy całoroczne, a są używane tylko w tzw. sezonie, coraz częściej myślą o zabezpieczaniu się na wypadek kradzieży czy pożaru. Przy czym stawka, jaką proponują towarzystwa ubezpieczeniowe w tym pierwszym wypadku, jest bardzo wysoka, bo oscyluje między 12 a 17 proc. Wszystko zależy od tego, na jaki okres zawrzemy umowę. Na przykład w PTU czy PZU można ubezpieczyć się od kradzieży z włamaniem w pełnym zakresie lub ograniczonym. W tym drugim przypadku górna granica odpowiedzialności za szkody w mieniu ruchomym powstałe wskutek kradzieży z włamaniem od 1 listopada do 31 marca wynosi 50 proc. sumy ubezpieczenia wyliczonej dla mienia ruchomego. Pełną ochronę przez cały rok, do 100 proc. sumy ubezpieczenia, można mieć dopiero po opłaceniu dodatkowej składki. W przypadku PZU stawka wtedy wynosi 17 proc., a jeśli wybierzemy tańszą opcję - 12 proc. Oznacza to, że ubezpieczając mienie ruchome na np. 20 tys. zł, za polisę zapłacimy od 2,4 do 3,4 tys. zł rocznie. Dlatego ta opcja nie cieszy się zbytnią popularnością, a jeżeli już, to klienci obniżają sumy ubezpieczenia, np. zamiast 20 tys. zł, deklarują 10 tys. zł. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze instalują sobie system alarmowy z monitoringiem i interwencją brygady patrolowej. Kosztuje to przeciętnie około 2 tys. zł, a potem trzeba opłacać miesięczny abonament w wysokości około 100 zł. To też niebagatelne wydatki, ale w ten sposób ma się stosunkowo dobrze zabezpieczone mienie. Takie połączenie pozwala bowiem na zminimalizowanie strat spowodowanych włamaniem, bo patrol interwencyjny przepłoszy złodziei. W takim wypadku dla ubezpieczyciela zostanie tylko pokrycie kosztów zniszczonych w trakcie włamania zabezpieczeń (np. wyłamane drzwi czy okna) i tego, co złodzieje zdążyli wynieść. Trzeba przy tym pamiętać, żeby warunki ubezpieczenia wyraźnie przewidywały pokrycie takich szkód, bo czasem trzeba na to ryzyko określać dodatkowy limit kwotowy, np. 2 tys. zł, szczególnie jeśli podstawowa suma ubezpieczenia mienia od kradzieży jest stosunkowo niska. Interwencja pozwala też uniknąć sytuacji, w której złodzieje po splądrowaniu domu wywołują pożar, żeby zatrzeć ślady.

Mniej specyficzne jest ubezpieczenie na wypadek działania żywiołów, czyli np. pożaru czy powodzi. Choć np. Ergo Hestia w przypadku tzw. szkód żywiołowych odpowiada do 50 proc. sumy ubezpieczenia domu letniskowego i jego stałych elementów. Za to do 100 proc. sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów odpowiada w przypadku kradzieży z włamaniem. To ostatnie ryzyko również jest dostępne po opłacie dodatkowej składki.

Choć generalnie zasady obejmowania ochroną są podobne, to w przypadku domków letniskowych trzeba niestety płacić wyższe stawki, ze względu na ich konstrukcję. W przypadku domów drewnianych czy krytych łatwo palnym materiałem (np. modnym gontem czy trzciną) trzeba się liczyć ze zwyżkami. O ile podstawowa składka za ubezpieczenie samego budynku na wypadek pożaru to około 0,4-0,6 proc. sumy ubezpieczenia dla budynku murowanego, to w przypadku konstrukcji drewnianej składka rośnie o 100 proc. Kolejne 100 proc. trzeba dodać za pokrycie dachu łatwo palnym materiałem.

JAK TO ZROBIĆ...

Ubezpieczenie domu letniskowego od kradzieży

PROBLEM: Chciałbym ubezpieczyć ruchomości w domku letniskowym na wypadek kradzieży, ale szukam sposobu na obniżenie stosunkowo wysokich składek. Czy jest na to jakiś sposób?

ROZWIĄZANIE: W każdym przypadku można pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach, które dają zniżki za polisę. Największe 15-25 proc. zniżki można uzyskać za zainstalowanie alarmu z monitoringiem i interwencją patrolu. Innym sposobem jest skorzystanie z możliwości wykupienia opcji polisy, która przewiduje, że w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca, towarzystwo ogranicza swoją odpowiedzialność na wypadek kradzieży do 50 proc. sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych. To dobre rozwiązanie, jeśli w lecie przebywamy w domku stosunkowo często, a w zimie niemal wcale. Wtedy część co bardziej wartościowych rzeczy (np. telewizor, kuchenkę mikrofalową) można po zakończeniu sezonu przewieźć w inne miejsce, np. do domu w mieście. Dzięki temu będziemy mogli liczyć na pokrycie pełnych strat, nawet jeśli towarzystwo będzie odpowiadało tylko do połowy sumy ubezpieczenia.

JAK OSZACOWAĆ SUMĘ UBEZPIECZENIA DLA RUCHOMOŚCI W DOMKU LETNISKOWYM

Za mienie ruchome mogą być uznane:

• urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,

• przedmioty wartościowe i wartości pieniężne (do pewnego limitu),

• wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,

• sprzęt turystyczny i sportowy,

• rzeczy ruchome, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane.