W październiku - po bardzo nerwowym wrześniu - indeksy giełdowe wyraźnie zaczęły odrabiać straty i wszystkie znalazły się na plusie. W ślad za tym poprawiły się wyniki funduszy inwestycyjnych. Niestety tylko pięć podmiotów lokujących większość aktywów w polskie akcje zdołało osiągnąć wynik przewyższający wzrost WIG, który wyniósł w październiku 4,57 proc. (fundusze akcyjne ze stajni KBC, Arka i PKO TFI). Było to spowodowane kilkoma czynnikami.

- Nastroje na giełdzie, choć ostatecznie bilans był dodatni, nie były jednolite w całym miesiącu. Po bardzo udanej pierwszej połowie października, w drugiej na rynku było już bardziej nerwowo. Przewidzenie akurat takiego scenariusza nie było łatwe. Być może też, po wcześniejszej fali spadków, część zarządzających ograniczyła udział akcji w portfelu, w efekcie czego miała ograniczone możliwości zarabiania na wzrostowym rynku - tłumaczy Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w Expanderze.

Małe spółki w kryzysie

Inną przyczyną przeciętnych wyników funduszy akcji jest słabsza kondycja segmentu małych spółek, bardzo mocno reprezentowanego w grupie funduszy akcyjnych. Małe spółki co prawda w skali miesiąca zyskały na wartości, ale prawie o jedną trzecią mniej niż duże. Wzrost indeksu małych firm sWIG80 wyniósł zaledwie 2,3 proc., a indeks giełdowych kolosów WIG20 poszedł w górę o 6,7 proc.

W grupie funduszy akcji polskich tylko jeden fundusz DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek był na minusie (-0,65 proc.). Najlepszy wynik w tej grupie wypracował KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO (5,95 proc.).

Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki, przewyższające 10 proc., funduszy inwestujących na rynkach azjatyckich, w Chinach i Indiach (ING FIO Chiny i Indie i AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich) - to najlepsze wyniki w październikowym rankingu. Są one efektem bardzo mocno rosnących w ostatnim czasie giełd w tym regionie.

- Do tych spektakularnych jak na okres miesięczny stóp zwrotu należy jednak podchodzić ostrożnie. W Chinach i Indiach podejmowane są ostatnio działania zmierzające do ograniczenia narastania baniek spekulacyjnych, a to może oznaczać, że rekordowe zyski nie będą do powtórzenia w kolejnych miesiącach - dodaje Katarzyna Siwek.

Liderzy na końcu stawki

W atmosferze powolnego odrabiania strat przez spółki giełdowe najlepiej poradzili sobie - już drugi miesiąc z rzędu - zarządzający Arka BZ WBK AIB TFI. W rankingu GP i Expandera to TFI zdobyło 80 punktów. Na drugim miejscu, z 70 punktami, uplasowało się KBC TFI. Koniec rankingowej listy otwierają DWS i AIG TFI (po -75 punktów) - towarzystwa, które w poprzedniej edycji znalazły się wśród najlepszych.

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Analogicznie jest w przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, z tym że wówczas przydzielane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy.

METODOLOGIA RANKINGU

Co miesiąc zestawiamy wyniki inwestycyjne wszystkich grup funduszy. Uwzględniamy tylko fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte. Fundusze, które osiągnęły wyniki powyżej średniej w danej grupie, otrzymują punkty dodatnie. Najsłabszy fundusz, który wypadł powyżej średniej, dostaje jeden punkt. Drugi od końca otrzymuje dwa punkty, a trzeci - trzy punkty itd. Najlepszy fundusz w danej grupie otrzymuje najwyższą liczbę punktów. Analogicznie postępujemy z funduszami, które mają wyniki poniżej średniej, z tym że im przyznajemy punkty ujemne. Najlepszy fundusz poniżej średniej otrzymuje minus 1 punkt, kolejny minus 2 punkty itd. Najgorszy fundusz w danej grupie otrzymuje najwięcej punktów ujemnych. Punkty następnie sumujemy. Wygrywa TFI, które zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatnia liczba punktów oznacza, że towarzystwo osiągnęło wyniki powyżej średniej, a ujemna oznacza, że wyniki były gorsze od średniej. Duży wpływ na miejsce w rankingu ma liczba zarządzanych funduszy.