GSK to firma ze znaczącym dorobkiem w zakresie CSR. A od czego powinny rozpoczynać firmy pragnące rozwijać swoje zaangażowanie społeczne?

- Zaangażowanie firmy na niwie społecznej powinno wychodzić od starannie przemyślanej odpowiedzi na pytanie: dlaczego chcemy się angażować społecznie? Chodzi o to, aby u podstaw takiej aktywności leżała gruntowna analiza pozycji i sytuacji firmy, jej celów i misji. Warto na samym początku wyznaczyć takiej aktywności długoterminowe cele, które będą spójne z misją przedsiębiorstwa. Tylko wtedy mamy gwarancję, że chodzi o zdeterminowane, długoterminowe działanie, które ma oparcie w czymś więcej niż tylko w chwilowej potrzebie. Wtedy też jest ono wiarygodne i z jednej strony faktycznie wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom społecznym, a z drugiej wspiera wizerunek przedsiębiorstwa.

Dlaczego tak ważne jest wiązanie zaangażowania społecznego z misją firmy?

- Doświadczenia pokazują, że inicjatywy zakotwiczone w pomysłach i działaniach jednej czy dwóch osób z czasem zamierają, zwłaszcza gdy inicjatorzy przejmują w firmie nową rolę lub z niej odchodzą. Tak prowadzona aktywność społeczna, która nie ma ciągłości, często przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Firma, która uruchamia działania prospołeczne, a potem się z nich wycofuje, szkodzi sama sobie.

Działania wynikające wprawdzie z dobrej woli, ale pochopne i impulsywne, mogą wręcz przynieść szkodę i rozczarowanie. Po pewnym czasie kierownictwo oceni, że z takiego zaangażowania niewiele wynika. Gdy do tego brak jest faktycznego poparcia ze strony pracowników, efekt zniechęcenia do aktywności prospołecznej mamy gotowy. Intencje i wola były dobre, ale końcowego efektu nie ma.

Lepiej więc podejść do sprawy świadomie, z refleksją, którą warto poprzeć dotknięciem problemów w miejscu ich występowania, rozmowami z organizacjami społecznymi i lokalnymi władzami. Lepiej od początku budować relacje w perspektywie długoterminowej i angażować się stopniowo.

W czym powinna wyrażać się wrażliwość przedsiębiorstwa na sytuację regionu, na terenie którego ono działa?

- Jeśli firma doskonale zna swój biznes, to przy okazji poznaje szerszy kontekst społeczny i ma wiedzę o występujących tam bolączkach. W pewnym momencie postanawia zrobić z niej użytek - wyjść z tym problemom naprzeciw. Świetnie, gdy nie podejmuje pojedynczych akcji, lecz działania stałe, długookresowe wpisane w swoją misję. Może próbować rozwiązywać określone potrzeby z dużym własnym wkładem, zwłaszcza jeśli ma odpowiednie zasoby - kompetencje, ludzi i środki finansowe. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie własnej aktywności od spotkania z lokalnymi organizacjami i władzami samorządowymi, aby zadeklarować chęć działania wspólnego jako sponsor, donator czy partner świadczący określone usługi.