● Czyli w czasie kryzysu są osoby, które nie boją się utraty pracy i chcą regularnie oszczędzać np. przez 20 lat?

– Coraz więcej osób dysponujących pieniędzmi rozumie, że czas spadków na giełdzie to najlepszy moment na rozpoczęcie regularnego oszczędzania. Jesteśmy ponadto w trakcie wprowadzania całej gamy produktów ubezpieczeniowych, ochronnych. Dzięki temu możemy przedstawić klientowi kompletny model finansów osobistych: z jednej strony są kredyty, z drugiej produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, a z trzeciej ochrona. Rozpoczynamy właśnie sprzedaż ubezpieczenia zdrowotnego przygotowanego przez Signal Iduna TUnŻ. Rozwinęliśmy też ofertę pożyczek gotówkowych, które sprzedają się bardzo dobrze.

● A jak jest ze spłacalnością kredytów?

– Nie dysponuję takimi danymi. Banki badają swoje portfele pod względem jakości. Ponieważ do tej pory nie otrzymałem informacji, że nasze kredyty są spłacane w sposób odbiegający od średniej, uznaję, że takich problemów nie ma. Nasi doradcy dysponują narzędziami pozwalającymi bardzo dobrze ocenić bieżącą sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy.

● A co z planami giełdowymi? Gdyby poprzednie zapowiedzi zostały zrealizowane, to akcje Expandera już dawno powinny być notowane na giełdzie.

– Nic nie zmieniliśmy w zakresie naszej strategii dojścia na GPW. Ze względu na kryzys zmienił się jedynie termin jej realizacji. Wejście na giełdę ma sens w sytuacji, gdy można uplasować emisję akcji po korzystnej cenie, a pozyskane z emisji środki szybko wydać na rozwój. Kryzys nie jest jednak dobrym okresem na inwestycje. Dlatego traktujemy go jako czas, w którym zwieramy szeregi, podnosimy wartość spółki, aby dobrze przygotować ją do debiutu. Kiedy rynek stanie się bardziej stabilny, postawimy na rozwój naszej sieci w kraju oraz ekspansję zagraniczną i budowę marki regionalnej.

● Więc kiedy ta zagraniczna ekspansja i wejście na giełdę? Za dwa lata?

– Nie ma potrzeby wykonywania nerwowych ruchów. Giełda nie jest dla nas celem samym w sobie. Mamy stabilną sytuację finansową i wszystko zależy od tego, kiedy i jak rynek odbije się od dna.

● Pośrednikom finansowym zarzuca się powiązanie kapitałowe z instytucjami, których produkty się poleca. Expander też jest pośrednio powiązany z GE Money Bank i MeritumBank.

– Naszym bezpośrednim właścicielem większościowym jest fundusz Innova Capital. Expander jest spółką niezależną, rozliczającą swoje przychody i koszty na podstawie własnego, jednostkowego rachunku wyników oraz bilansu. W zakresie prowadzonej działalności nie zajmujemy się, jak inne firmy doradcze funkcjonujące w ramach grup kapitałowych, np. refinansowaniem portfela kredytowego konkretnego banku, a tym bardziej aneksowaniem na zlecenie banku umów kredytowych.

● PIOTR AUGUSTYNOWICZ

od 2006 roku wiceprezes Expander Advisors. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 2004–2005 wiceprzewodniczący RN GE Banku Mieszkaniowego