- Rzeczywiście, statystyki giełdowe pokazują spadek średnich obrotów sesyjnych, na co wpływ ma mniejsze zaangażowanie uczestników rynku, indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorzy szukają innych miejsc na inwestycje, w tym rynków walutowych i towarowych. Widzimy zwiększone zainteresowanie inwestycjami pozagiełdowymi, rzędu 20 proc. ponad średnią z okresu sprzed roku. Widać to w ilości otwieranych rachunków i obrotach. Trend boczny na GPW to jednocześnie duże ruchy na rynkach towarowych, rekordy ropy, spadek cen towarów rolnych, osłabianie się dolara. To rynki, na których inwestorzy odnajdują znane sobie mocne trendy, wzrostowe i spadkowe, na których zmienności można zarabiać.

Na jakich rynkach inwestują klienci indywidualni firmy?

- Nowi inwestorzy koncentrują zainteresowanie na rynkach, które znają, przynajmniej ze słyszenia. Jeśli pada hasło waluty, to na początku głównie na dolarze w relacji do złotego, euro czy jena. Inwestorzy interesują się też inwestycjami w złoto i ropę. W ślad za złotem i ropą idą bardziej zaawansowane inwestycje surowcowe. Do marca i kwietnia ryż i pszenica osiągnęły swoje wieloletnie maksima cenowe, co dla inwestorów było szansą na pokaźne zyski. Od tego czasu inwestowanie na spadki tych towarów też przynosiło zyski. Inwestorzy szybko oswajają się z szerszym dostępem do rynków znanych tylko z gazet.

O czym powinni pamiętać inwestorzy zainteresowani handlem na rynku walutowym i towarowym?

- Inwestycje walutowe i towarowe, dostępne w XTB już od poziomu 2 tys. zł (próg otwarcia rachunku), są zbliżone w sensie mechaniki do inwestycji na rynku giełdowych kontraktów na indeksy czy akcje. Rynek jest jednak nieco inny, wpływ na niego mają informacje makroekonomiczne, często te publikowane przez banki centralne Europy i USA, nie przez polskie spółki giełdowe. Wymaga poznania i zaadaptowania wiedzy, ale pozwala inwestować na rynkach mniej skorelowanych z rynkami akcji i zarabiać na wzrostach i na spadkach cen.

Jakie są plany XTB, jeżeli chodzi o ofertę dla polskich inwestorów?

- Polskim inwestorom, obok oferty instrumentów walutowych i towarowych (prawie 100 instrumentów, kontrakty i opcje), umożliwiamy od niedawna inwestycje na GPW w Warszawie. Mamy teraz pełne spektrum inwestycyjne w jednym miejscu. Taką kompleksową usługę będziemy też niebawem oferować w naszych trzech oddziałach zagranicznych: czeskim, hiszpańskim i włoskim.