- Kurs uruchomiliśmy na początku marca. Według ostatnich danych, do początku maja z kursu skorzystało około 200 osób.

Rynek funduszy w Polsce ma stosunkowo krótką historię. Duże problemy stwarza jeszcze zrozumienie, czym jest fundusz i jakie są różnice między profilami inwestycyjnymi funduszy. Inwestorzy często nie rozumieją, z czego wynikają zróżnicowane stopy zwrotu grup funduszy w zależności od sytuacji na przykład na giełdzie. Jednym z przykładów mogą być niższe stopy zwrotu funduszy zrównoważonych w porównaniu z funduszami akcji w czasie wzrostów na giełdzie i mniejsze straty w okresie spadków. W kursie staraliśmy się przedstawić jak najwięcej przykładów, grafik i porównań. W 11 rozdziałach podajemy podstawowe informacje o m.in. funduszach inwestycyjnych, ich konstrukcji, sposobie i zasadach funkcjonowania, kosztach związanych z inwestowaniem i instytucjach nadzorujących ich działalność. Kurs jest dostępny na stronie www.learnway.izfa.pl.

O czym przede wszystkim należy pamiętać, inwestując poprzez fundusze inwestycyjne?

- Trzeba pamiętać, że fundusze są instrumentem inwestowania długo- i średnioterminowego. Zawsze można znaleźć w ich ofercie produkt, który dopasowujemy do naszych potrzeb pod względem horyzontu czasowego i akceptowanego ryzyka. Im dłuższy czas inwestycji, tym bardziej zasadne jest inwestowanie w produkty ryzykowne, związane z rynkiem akcji. Dłuższy okres inwestycji pozwala zniwelować wahania stopy zwrotu oraz straty w jej trakcie. Przy krótkim horyzoncie inwestycyjnym lepszym wyborem jest fundusz bezpieczny.

To nie najlepszy okres dla funduszy. Dlaczego teraz Izba zdecydowała się na uruchomienie kursu?

- Myśleliśmy o różnych możliwościach edukacyjnych od początku działalności Izby. Decyzja o przygotowaniu kursu zapadła dwa lata temu. Tyle trwało merytoryczne i techniczne przygotowanie projektu. Sądzę, że nie ma lepszego lub gorszego momentu na zdobywanie wiedzy. To, że dla funduszy nadeszły trudniejsze czasy, może sprzyjać jej poszukiwaniu. Kiedy ceny akcji rosną, nikt nie interesuje się tym, jak działają fundusze, wystarczą efekty w postaci wyników. W momencie gorszym dla giełdy, kiedy część funduszy traci, a część rośnie, ludzie zaczynają interesować się, dlaczego tak się dzieje i z czego wynikają różnice. To dobry moment, aby zachęcić do poszerzenia wiedzy o funduszach inwestycyjnych.