Rośnie skala przestępczości internetowej. Czy polskie banki są dobrze zabezpieczone przed cyberprzestępcami?

- Polska bankowość, generalnie w skali Unii Europejskiej, od wielu lat należy do najbardziej bezpiecznych. Jest to następstwo wprowadzenia dobrych technologii, dobrych procedur, dobrego współdziałania z organami ścigania, jak również pewnych inicjatyw podjętych wiele lat temu i wdrożonych przez polski nadzór bankowy. W najbliższych latach czekają na nas na pewno, wraz z wdrażaniem SEPA, czyli jednolitej przestrzeni płatniczej w Europie, coraz lepsze zabezpieczenia systemów płatniczych. Szansą na istotny wzrost bezpieczeństwa jest również wykorzystanie podpisu elektronicznego. Jeśli forma podpisu elektronicznego upowszechni się w administracji oraz w całej gospodarce, mamy szanse na dokonanie bardzo dużego postępu w obszarze całe gospodarki elektronicznej. Jest wielkim wyzwaniem dla administracji, rządu i dla samorządów oraz dla środowisk finansowych (firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych) wykorzystanie zalet gospodarki elektronicznej.

Czy to bankowość elektroniczna jest przyszłością bankowości?

- W przyszłości korzystanie z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych na pewno osiągać będzie coraz większą skalę. Nowe pokolenie Polaków, przyzwyczajonych do korzystania z nowych technologii, będzie z pewnością coraz chętniej sięgać po oferty bankowości internetowej. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat będą rozwijane zarówno nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych, jak i jednocześnie te tradycyjne. W niektórych typach usług korzystanie bezpośrednio z doradztwa: czy to w typowej placówce bankowej czy też związanego z odwiedzinami klienta w jego domu czy zakładzie pracy, będzie czymś naturalnym. Sądzę, że kontakt elektroniczny nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z pracownikiem banku, rozmowy oraz budowania stabilnych relacji między klientem i instytucją finansową. Jest czymś naturalnym, że niektóre klasyczne rozwiązania zostaną wyparte przez nowe, łatwiejsze i wygodniejsze. Możemy przypuszczać, że w pewnej grupie decyzji finansowych, tych szczególnie ważnych dla klientów banków, niezwykle trudno będzie zastąpić kontakt pracownika banku z klientem. Taką sytuację możemy zaobserwować szczególnie w okresie zaburzeń na rynkach finansowych. Wówczas większa część klientów chce korzystać z usług finansowych, kontaktując się bezpośrednio z pracownikami banków. Dlatego możemy się spodziewać, że liczba placówek bankowych w Polsce z 13,5 tys. wzrośnie w ciągu pięciu lat do około 16 tys. Wzrośnie również liczba pracowników banków. Polska pod tym względem będzie zbliżać się to przeciętnej w Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony, dzięki temu, że polski sektor bankowy zastosował w ciągu ostatnich lat nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, możemy być bardziej efektywni i bardziej wydajni. Możemy się również spodziewać, że w niedalekiej przyszłości polskie banki będą myśleć o pewnej ekspansji oraz o wejściu na rynki międzynarodowe w ślad za innymi przedsiębiorstwami.

Ważne!

Więcej informacji o bezpieczeństwie transakcji w internecie można znaleźć na stronach internetowych Związku Banków Polskich: www.zbp.pl/bezpieczenstwo. Numer telefonu do ZBP: (22) 48 68 180.