Powinniśmy przestać mówić jedynie o wspieraniu kultury. Zamiast tego, powinniśmy skupić się na partnerstwach pomiędzy kulturą a biznesem.

Instytucje kulturalne coraz częściej posługują się językiem zrozumiałym dla biznesu, co jest niezwykle istotne. W kulturze bowiem zakorzenione są kompetencje miękkie, nazywane po angielsku Human lub Power Skills, które będą odgrywać kluczową rolę w nadchodzących czasach.

Kultura jako źródło kompetencji miękkich W momencie, gdy technologia dominuje w biznesie, czynnik ludzki staje się coraz bardziej istotny. Artyści oraz to, co dzieje się w sztuce, najlepiej odpowiadają na pytanie, jak rozwijać pewne ludzkie cechy.

Przemysły kreatywne, które wywodzą się z kultury, stanowią obecnie ogromną gałąź biznesu, generującą 3,5% PKB. Dlatego też kultura powinna być traktowana poważnie i uznana za równorzędnego partnera dla biznesu.

Kreatywność to klucz do przyszłości

Kreatywność to cecha przyszłości. Wyjście poza schematy, oryginalność, poszukiwanie nowych ścieżek i znajdowanie innowacyjnych rozwiązań to cechy, które artyści doskonale rozwijają. Ich podejście do problemów, które mogą wydawać się proste do rozwiązania, poprzez kreatywne ścieżki pokazuje nam nowe perspektywy i inne drogi.

Rola sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności.

Jest ona raczej formą kolektywnej inteligencji, która bazuje na tym, co zostało do niej wniesione i odpowiednio zaprogramowane. Proces ten polega na zadawaniu odpowiednich pytań i interpretacji odpowiedzi, co wymaga ludzkiej ciekawości i umiejętności. To ludzie, a nie sztuczna inteligencja, są kluczowi w interpretacji i wykorzystaniu tych technologii.