Miasto Smart, znane również jako miasto 15-minutowe, to wizja urbanistyczna, w której mieszkańcy mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w promieniu 15 minut od miejsca zamieszkania. Ta koncepcja stawia na zrównoważony rozwój, efektywne planowanie przestrzenne i nowoczesne technologie, aby stworzyć środowisko przyjazne dla mieszkańców i środowiska.

Planowanie przestrzenne

Kluczowym aspektem miasta Smart jest kontrolowany rozwój. W przeciwieństwie do chaotycznego rozrostu przedmieść, który często prowadzi do problemów z infrastrukturą, miasto Smart jest starannie zaplanowane. Planowanie przestrzenne musi wyprzedzać rozwój miasta, aby uniknąć sytuacji, w której najpierw powstają osiedla, a dopiero później infrastruktura.

Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag podkreśla, że konieczne jest przełamanie stereotypu, że najbardziej ekologiczne jest mieszkanie w domku pod miastem. Takie rozwiązanie generuje dodatkowe koszty i problemy związane z transportem, wywozem śmieci czy dostępem do usług medycznych. Wzrost miast powinien być przemyślany i zaplanowany na wiele lat do przodu, z uwzględnieniem nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, ochrony zdrowia, edukacji i energetycznej.

Nowoczesna infrastruktura

Miasto Smart nie jest jedynie miastem zarządzanym przez aplikacje, choć ich rola jest znacząca. To przede wszystkim miasto z inteligentną infrastrukturą, która skutecznie odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Ważnym elementem jest budownictwo zrównoważone, wykorzystujące materiały o niskim zużyciu energii podczas produkcji oraz energooszczędne w eksploatacji. Choć takie obiekty mogą być droższe w budowie, są tańsze w długoterminowej eksploatacji i lepiej odpowiadają na potrzeby środowiskowe.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Istotnym elementem rozwoju miasta Smart jest także efektywne wykorzystanie istniejących zasobów przestrzennych. Zamiast rozbudowywać się na zewnątrz, miasta powinny dążyć do zagęszczania się od wewnątrz.

Taka strategia jest bardziej ekonomiczna i mniej obciążająca dla infrastruktury. Trojanowski zauważa, że przestrzeń jest ograniczona, dlatego budowanie nowych obiektów od podstaw powinno ustąpić miejsca modernizacji i przebudowie istniejących zasobów.

Zielona przestrzeń i zrównoważone technologie Miasta Smart powinny być bardzo zielone. Trawniki, drzewa i zielone dachy nie tylko poprawiają estetykę, ale również przyczyniają się do produkcji energii i absorpcji wody deszczowej. Takie inwestycje, kiedyś uznawane za luksus, stają się standardem w nowoczesnych miastach. Każdy metr kwadratowy zieleni jest cenny i powinien być odpowiednio zagospodarowany.