Na konferencji Impact w Poznaniu Szymon Glonek rozmawiał z Justyną Ciępką, dyrektorką zarządzającą Haleon w Centralnej i Wschodniej Europie. Rozmowa dotyczyła współczesnego przywództwa, cech lidera i oczekiwań wobec osób zarządzających organizacjami.

Lider Transformacyjny

Współczesny lider różni się od tradycyjnego przywódcy. Justyna Ciępka podkreśliła, że nie ma jednego uniwersalnego szablonu lidera, ponieważ jego cechy muszą być dostosowane do specyfiki organizacji i jej potrzeb.

W dzisiejszych czasach kluczową rolę odgrywa lider transformacyjny, który nie tylko zarządza bieżącymi zasobami, ale również wprowadza zmiany niezbędne do sprostania przyszłym wyzwaniom.

Elastyczność i Otwartość

Elastyczność i otwartość na zmiany są fundamentalnymi cechami nowoczesnego lidera. Lider musi być blisko ludzi, słuchać ich, przyjmować feedback i nie bać się przyznać, że nie zawsze ma rację. To współpraca zespołowa, a nie autorytatywne wyznaczanie kierunku, jest kluczem do sukcesu. Zespół, który czuje się zaangażowany w proces decyzyjny, jest bardziej zmotywowany i chętniej angażuje się w realizację wspólnych celów.

Współodpowiedzialność

Rozmówczyni zaznaczyła, że współodpowiedzialność to nie zrzucanie odpowiedzialności z lidera na zespół, ale dzielenie jej. Lider pozostaje odpowiedzialny, ale angażując zespół w proces decyzyjny, zwiększa jego zaangażowanie. Ważne są otwarte i szczere rozmowy, w których członkowie zespołu nie boją się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli jest ono negatywne. Przyjmowanie błędów jako okazji do nauki, a nie porażki, jest kluczowe w procesie ciągłego doskonalenia.

Adaptacja do zmian

W dobie ciągłych zmian, liderzy muszą być otwarci na zmiany i umiejętnie zarządzać strachem przed nimi wśród swoich pracowników. Zmiana powinna być postrzegana jako szansa na rozwój, a nie jako zagrożenie. Liderzy, którzy potrafią oswoić zespół ze zmianą, będą w stanie efektywnie prowadzić organizację przez burzliwe czasy.

Różnorodność i szacunek

Zarządzanie różnorodnym zespołem, złożonym z ludzi w różnym wieku, posiadających różne doświadczenia i pracujących w różnych krajach może być wyzwaniem, lecz także stanowić ogromny atut.

Liderka porównała to do zespołu piłkarskiego, gdzie sukces zależy od współpracy wszystkich zawodników, a nie od indywidualnych gwiazd. Szacunek do różnorodności i umiejętność zarządzania różnymi punktami widzenia mogą prowadzić do lepszych rozwiązań i bardziej innowacyjnych pomysłów.