Przejęcie energetycznej części francuskiego Altomu przez amerykański General Electric to największa tego typu transakcja ostatnich lat. Czy zmieni się postrzeganie Polski na Zachodzie? Zobaczcie wywiad DGP z Prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie Beatą Stelmach przeprowadzony podczas European Economic Congress 2016.