O potencjale polskiego sektora biotechnologii medycznej rozmawia Dominika Sikora z Martą Winiarską – Prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Branża biotechnologii medycznej jest obarczona wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ale z drugiej strony jest strategiczna dla rozwoju gospodarki. Istnieje zagrożenie, że środki unijne przeznaczone na innowacje nie trafią do sektora biotechnologii medycznej ze względu na brak zrozumienia specyfiki tej branży przez urzędników oceniających wnioski o dofinansowanie.

Sektor postuluje stworzenie dedykowanego programu tematycznego dla biotechnologii medycznej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ważne jest też szkolenie urzędników oceniających wnioski o dofinansowanie w zakresie specyfiki sektora biotechnologii medycznej.

Z rozmowy wynika, że Polski sektor biotechnologii medycznej ma ogromny potencjał, żeby opracować nowe leki na choroby, które dzisiaj nie mają żadnego leczenia. Może też generować wysokie zyski dla gospodarki.

Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań przez polski rząd, aby sektor biotechnologii medycznej mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Inwestowanie w tę branżę jest opłacalne zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i poprawy zdrowia pacjentów.