Na Open Eyes Economy Summit 2023 toczy się wiele rozmów o potrzebie budowania nowej "oferty" politycznej i zaangażowania w nią ludzi, aby debata politycznie nie toczyła się jedynie na jej najwyższych szczeblach.

Bez poważnej rozmowy o naszym modelu rozwoju nie będziemy w stanie zachować naszego modelu społecznego — mówił profesor Stanisław Mazur, rektor uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – gość studia Dziennika Gazety Prawnej na kongresie OEES. W rozmowie z Markiem Tejchmanem zwracał uwagę na to, że społeczna debata musi uwzględniać perspektywę zarówno młodych jak i starszych ludzi i pozwalać młodym na zachowanie poczucia sprawczości, które dały im ostatnie wybory.