O programie Inwestycji Strategicznych mówił Michał Baj, dyrektor zarządzający pionem programów inwestycyjnych i mieszkaniowych, BGK

To jak zaznaczył, główny dziś element kreowania polityki inwestycyjnej w samorządach. Do dziś BGK udzielił promes o wartości 63 mld zł na różnego rodzaju inwestycje, skatalogowane w sumie w ponad 30 obszarach. Najczęściej są one jednak realizowane w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz sportowej. To też pokazuje, jego zdaniem, jakie potrzeby JST są wciąż niezaspokojone.