O raporcie na temat różnorodności polskich samorządów terytorialnych na tle wspólnych wyzwań opowiedział Mateusz Walewski, dyrektor departamentu Badań i Analiz, główny ekonomista, BGK.

Jak podkreślił sytuacja JST jest trudna. Ciągle, w relacji do PKB nie osiągnęły nadwyżki operacyjnej takiej jak przed pandemią. Jednak dzięki wsparciu, które oferuje BGK mogą planować dalsze inwestycje. Samorząd to bowiem podstawowy klient BGK, który oferuje nie tylko kredyty, ale też programy finansowane ze środków publicznych, których jest operatorem.