Do tej pory uniwersalną miarą rozwoju biznesu był zysk i przynoszenie wartości przede wszystkim dla akcjonariuszy. Teraz coraz częściej mówimy o kreowaniu wartości nie tylko dla udziałowców, ale szerokiego grona interesariuszy - klientów, pracowników, społeczności lokalnych, dostawców, poddostawców, czyli szerokiego ekosystemu.

To stawia wymagania wszystkim biznesom - mówi Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego oraz opisuje, jak ewoluuje społeczna odpowiedzialność biznesu i przedstawia prognozy, co będzie ważne w obszarze ESG w 2023 roku.