- Dużo energii włożyliśmy w stworzenie środowiska pracy integrującego ludzi. Dezintegracja będąca wynikiem pandemii spowodowała, że trzeba było na nowo zintegrować pracowników. Pomogły działania z zakresu CSR prowadzone przez firmę, w tym programy wolontariackie i inne akcje angażujące pracowników na rzecz społeczności lokalnych czy innych grup. To (…) buduje kulturę organizacyjną zaangażowanych ludzi – powiedział.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023