Paweł Bechciński, Dyrektor ds. Ludzi i Kultury Organizacji w IKEA Retail Polska, przyznał, że obecnie rynek pracy jest dla pracodawców wyzwaniem. „Zatrudniający powinni podejmować takie działania, żeby przyciągnąć do siebie kandydatów i utrzymać dotychczasowych pracowników” – stwierdził w rozmowie z DGP.

Według Bechcińskiego podstawową strategią IKEA jest zapewnienie pracownicom i pracownikom stabilności zatrudnienia. „Bardzo ważne jest podchodzić do budżetu firmy tak, żeby można było inwestować w ludzi” – powiedział w wywiadzie Szymonowi Glonkowi. Inwestycja w ludzi na modłę ikeowską to m.in. rozwój przywództwa w duchu nowego leadershipu, zgodnie z którym każda pracownica i każdy pracownik jest leaderem. Od osób menedżerskich oczekiwane jest przywództwo poprzez przykład.

Bechciński powiedział też, że od 2020 roku IKEA realizuje strategię nastawioną na równość, różnorodność i włączanie. Jako przykłady takich działań podał kampanię „TAK! dla edukacji klimatycznej”, realizowaną z WWF Polska, czy akcję „Pokój Nastolatka” – wspólną inicjatywę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Zdaniem Bechcińskiego to nieprawda, że „pieniądz lubi ciszę”. „Milczenie nie jest strategią" - komentuje Dyrektor IKEA głośne mówienie przez firmę o jej wartościach. W jego opinii współcześnie ludzie wybierają produkty i usługi tych marek, z których wartościami się zgadzają.

Dyrektor IKEA powiedział też, że istotna jest dla nich kwestia równości płci. Obecnie luka płacowa w IKEA jest mniejsza niż 0,5 proc. Wśród osób zatrudnionych 56 proc. stanowią kobiety. Na stanowiskach menedżerskich jest ich 54 proc.