- W ciągu następnych dwudziestu – maksymalnie trzydziestu – lat musimy zmienić systemy, którymi napędzaliśmy gospodarkę – powiedział Karol Wolff dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w PKN Orlen.

- Musimy zmienić system energetyczny, transportowy - wyjaśnił Wolff - To nasze zobowiązanie wobec naszego środowiska i przyszłych pokoleń, więc spoczywa na nas dość duża odpowiedzialność, którą musimy i chcemy udźwignąć - zaznaczył.

Jak przyznał, perspektywa stworzenia gospodarki wodorowej jest realna. – Biorąc pod uwagę to, jakie ambicje pokazuje Unia czy Komisja Europejska w pakiecie „Fit for 55”, gdzie widzimy bardzo duży udział zielonego wodoru – mówił dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w PKN Orlen.

Wolff zaznaczył, że zielony wodór, „który powstaje z produkcji energii elektrycznej w OZE, jest w stanie z jednej strony magazynować energię z OZE, z drugiej stanowić paliwo do instalacji przemysłowych, petrochemicznych czy
ciepłownictwa”.

- Widzimy tutaj duże możliwości co do zastosowania wodoru w przemyśle, z drugiej strony ten wodór jest też atrakcyjny jako paliwo transportowe – ocenił.