Dodała też, że bardzo ważną dziedziną, którą zajmuje się firma, jest działalność edukacyjno-profilaktyczna.

Bardzo szeroko prowadzimy w Polsce akcje edukacyjne w zakresie kardiologii, wspólnie z towarzystwami naukowymi, gdzie próbujemy dotrzeć do pacjentów z przekazem, że bardzo ważne są badania profilaktyczne dotyczące m.in. badania ciśnienia czy cholesterolu. Jesteśmy bardzo dumni z akcji "Forum przeciw depresji" - próbujemy edukować nauczycieli, żeby umieli rozpoznać depresję u dzieci. Mamy pandemię i rosnącą też liczbę samobójstw wśród dzieci - powiedziała Drewla.

Reklama