- Oczywiście ten problem nieco przerysowujemy, chociażby po to, aby zwrócić uwagę na pozycję Polski w porównaniu z Europą czy światem. Jesteśmy na szarym końcu jeżeli chodzi o dostępność wody i warto o tym pamiętać – stwierdził Przemysław Daca. Tak jak i o tym, że na świecie wojny o wodę czy konflikty lub inne zdarzenia typu militarnego mają miejsce. Spójrzmy chociażby na Krym, Azję czy Bliski Wschód – dodał prezes Wód Polskich.

Prezes Daca zauważył również, że takie ekstremalne zjawiska jak nawalne deszcze czy długotrwałe ekstremalne susze zdarzają się coraz częściej i mamy prawo sądzić, że będą się powtarzać i narastać. Musimy więc ewidentnie się przygotować na tego typu zdarzenia jako państwo i społeczeństwo.

Reklama

Dlatego też podczas Forum Ekonomicznego Karpaczu pojawiły się tak mocne argumenty jak choćby tytuł panelu poświęconego problemom z wodą „Ropa XXI wieku – czy będziemy toczyć wojny o wodę?”. Niestety problem z wodą nie jest zauważany powszechnie.

- Bardzo często jako społeczeństwo interesujemy się wodą dopiero wtedy, kiedy mamy powódź albo permanentną, długą ekstremalną suszę, jak to miało miejsce niedawno na terenie Polski. Warto jednak zauważyć, że woda jest zdecydowanie ważniejsza niż ropa czy gaz. Bez wody nie ma życia a wszystkie technologie, również te energetyczne, o których myślimy w ramach w Zielonego Ładu, bez wody nie mają możliwości się rozwijać – dodał prezes Przemysław Daca.

W dalszej części rozmowy o tym:

- jakie rozwiązania mogą pomóc w skutecznej walce z problemami gospodarowania wodą

- jakie inwestycje infrastrukturalne prowadzą i planują Wody Polskie, aby zapobiegać problemom m.in. z suszą

- jakie działania uświadamiające społeczeństwo należy podjąć i jak ważna jest właściwą polityką zarządzania zasobami wody

- jakie są przyczyny i źródła powodzi w Europie Zachodniej i możliwe sposoby zapobiegania