W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8% r/r i wyniosło 5802,42 zł (brutto).

Produkcja sprzedana przemysłu była w maju wyższa o 29,8% w porównaniu z majem 2020 r., gdy notowano spadek o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 7,9%.

- To co najtrudniejsze przedsiębiorstwa i gospodarka mają już za sobą - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr inż. Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju. - Polska gospodarka zachowała się w prawidłowy sposób, a w perspektywie najbliższych miesięcy i lat będzie mogła osiągać coraz lepsze wyniki.

Reklama

Przedsiębiorcy powinni szukać nowych strategii ekspansji rynkowej, bo pandemia i ogólnoświatowa recesja wywołała wiele zmian i nie ma pewności co do tego, które z nich okażą się trwałe.

Pod koniec sierpnia w Gdyni odbędzie się czwarta już edycja Forum Wizja Rozwoju. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z BGK Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR.